ขั้นตอนการก่อสร้าง

งาน – ขึ้นเสาเอก

งาน – ขึ้นเสาเอก

งานถมดิน,ปรับพื้นที่

งานสำรวจพื้นที่,วางผัง

งานเสาเข็มตอก

งานเสาเข็มเจาะ

งานทดสอบเสาเข็มตอก

งานทดสอบเสาเข็มเจาะ

งานโครงสร้าง

งานสถาปัตย์

“รับประกันโครงสร้างตลอดชีพ”


ทุกขั้นตอนดำเนินงานโดย สถาปนิก วิศวกร และทีมงานมืออาชีพ