บริษัท ณกฤช 2004 จำกัด

ชื่อบริษัท     :     บริษัท ณกฤช 2004 จำกัด
ที่ตั้ง             :    47/52 หมู่ 7 ต. เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์      :     0-2921-3282,0-2921-2274
โทรสาร        :    0-2921-2977
E-Mail         :    [email protected]

บริษัท ณกฤช 2004 จำกัด N. Krit 2004 CO.,LTD เป็นบริษัทรับออกแบบพร้อมปลูกสร้างอาคาร    และควบคุมงานโดย สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบไฟฟ้า วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล และทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านพักอาศัย,อาคารสำนักงาน,อพาร์ทเมนท์,โกดัง,โรงงาน หลากหลายสไตล์ ตามความต้องการ ของเจ้าของโครงการ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ณกฤช 2004 จำกัดเป็นบริษัทรับออกแบบ-พร้อมปลูกสร้าง อาคาร  ซึ่งก่อตั้งโดย  คุณณกฤชพล  สุขล้อม  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทเริ่มต้นจากการทำงานรับเหมาก่อสร้างนานนับ 15 ปี จนประสบความสำเร็จ  และเปิดตัวในปี  พ.ศ.2547 มีวิศวกร , สถาปนิก และช่างเทคนิคก่อสร้างทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

จากการเริ่มต้น
  ดูแลงานก่อสร้างให้กับลูกค้ามามากกว่า 15 ปี  ผลงานการก่อสร้างของเราทุกหลัง แม้ต่างกันที่การออกแบบแต่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ดีแบบเดียวกัน และเราจะทำให้ลูกค้าพอใจควบคู่กันไปด้วยเสมอ  บริษัทเติบโตได้ถึงทุกวันนี้  เพราะทีมงานทุกฝ่ายเข้มแข็ง  มีความสามารถและประสบการณ์  เราดูแลเอาใจใส่ทีมงานอย่างใกล้ชิด  เพราะถ้าบุคลากรมีความสุขในการทำงาน จะเป็นแรงผลักดัน  ที่จะสร้างงานที่ดีให้กับลูกค้า ผลงานก็จะออกมาดี  และจุดนี้เองที่ทำให้บริษัทได้รับรองการบอกต่อถึงคุณภาพ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่  ได้จากการบอกต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทภาคภูมิใจมาก  และสิ่งนี้เองเป็นหลักประกันว่า   เราผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยผลงาน  ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของงานที่น่าเชื่อถือของบริษัทฯ

รูปแบบการบริการลูกค้า

ท่านเพียงเข้ามาสนทนากับทางบริษัทฯ เล่าถึงความชอบบอกถึงความต้องการว่า ต้องการอะไรบ้างสำหรับอาคารในฝัน และอยากจะมีส่วนใดที่เพิ่มเติมเป็นพิเศษ พร้อมเตรียมสำเนาโฉนดที่ดิน ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบรูปทรงอาคาร บ้าน ให้ท่านดูเป็นลำดับๆไป พร้อมทั้งบริการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ,ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ท่านอีกด้วย (โดยไม่คิดค่าบริการ) และบริการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านก่อสร้าง ควบคุมงาน บริการขอใบอนุญาตปลูกสร้าง และขอเลขที่บ้าน บริการขอมิเตอร์ไฟฟ้า (ชั่วคราว/ถาวร)
การให้บริการติดต่อหน่วยราชการ
บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่อขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านและขอติดตั้งมิเตอร์ประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าบริการ เพียงแต่เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินที่หน่วยราชการเรียกเก็บ
(บริษัทฯ ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายนี้ไว้ในราคาค่าก่อสร้าง และขอมิเตอร์นี้ขอในนามท่าน บรษัทฯ เป็นเพียงผู้ดำเนินการแทน)

ลักษณะเฉพาะ

“ บริษัทไม่เน้นขายแบบบ้าน-อาคาร ” เนื่องจากทางบริษัทเชื่อมั่นว่า ความต้องการของลูกค้า    แต่ละท่านไม่เหมือนกัน แต่ทางบริษัทยืนยันจุดยืนของคุณภาพงานการก่อสร้างต้องได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  จึงพร้อมที่จะรับรู้ถึงความชอบและความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยให้บริการ การออกแบบ และเน้นการก่อสร้างอย่างเป็นระบบด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงมีการตรวจสอบและทดสอบ ทุกขั้นตอนการก่อสร้าง  ควบคุมงานโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง  ด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยม  เพื่อความสุขและความภาคภูมิใจของเจ้าของอาคาร  เช่น.. “ท่าน” ที่สำคัญ  เราดูแลใสใจอาคารของท่าน  เปรียบเสมือนเป็นสมบัติของเราเอง

นโยบายในการทำงาน

   –  ส่งเสริมความคิดความต้องการของเจ้าของอาคารให้สามารถทำได้จริง ถูกต้องตามหลักวิชาการ และกฎหมาย อาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  เพิ่มเติมในส่วนของการออกแบบที่ดี เหมาะสมกับโครงการ และคำนึงถึง งบประมาณการก่อสร้าง,ความเป็นไปได้ อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง
–  สอดแทรก จินตนาการ ความสวยงาม สุนทรียภาพ พื้นที่ใช้สอย (Space/Function)  ตามหลักการทางสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง
–  ผลักดันให้โครงการสามารถสำเร็จได้จริงทั้งในแง่การก่อสร้าง,รูปแบบ,และงบประมาณ

 

ขั้นตอนการออกแบบ


รับข้อมูล ( Data/Information )ความต้องการของเจ้าของ (Requirement) แนวความคิด (Concept)


จัดทำแบบ Conceptual design


จัดทำแบบร่าง (Preliminary)


จัดทำแบบเพื่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


จัดทำแบบก่อสร้าง (Construction Drawing)


 

คุณภาพในการก่อสร้าง

เน้นเทคนิคการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ  ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูง  เช่น  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีการตรวจสอบฐานราก  ขนาดเสาเข็ม  มีการตรวจสอบและทดสอบการทำงานชักโครก  และท่อระบายน้ำทิ้ง  ระบบเดินไฟที่เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้า  เป็นต้น

วิสัยทัศน์

บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโตในธุรกิจรับสร้างบ้านด้วยพื้นฐานการบริหารการเงินที่มั่นคง, บุคลากร และผลงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ยึดมั่นในความซื่อตรง ต่อลูกค้า ทั้งในด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ปณิธาณ

บริษัท ฯ มุ่งรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคในงานก่อสร้างสักเพียงใด ทางบริษัทฯ จะไม่มีการละทิ้งงานก่อสร้างกลางคัน
บริษัท ณกฤช 2004 จำกัดจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ลูกค้าสามารถให้ความเชื่อใจและเชื่อถือได้เต็ม 100%

ณกฤช 2004
“ เราสร้างผลงานด้วยความใส่ใจ ”

ขอขอบคุณสำหรับทุกความไววางใจในคุณภาพและบริการของเรา
บริษัท ณกฤช 2004