รายละเอียดโครงการ

  • โครงการโชคชัย 4/3
  • อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
  • 3,400 ตรม.
  • พื้นที่ดิน 400 ตร.ว.
  • ระบบพื้น post tension