รายละเอียดโครงการ

  • โครงการกันตนา 7
  • อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น
  • 1,300 ตรม.
  • พื้นที่ดิน 400 ตร.ว.
  • ระบบพื้น post tension