รายละเอียดโครงการ

  • โครงการกันตนา 3
  • อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น
  • 44 ห้อง
  • 1,500 ตรม.
  • พื้นที่ดิน 250 ตร.ว.