รายละเอียดโครงการ

  • โครงการเพชรเกษม 51
  • พักอาศัยรวม 3 ชั้น
  • 36 ห้อง