รายละเอียดโครงการ

  • โครงการเพชรเกษม 73
  • อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น
  • 36 ห้อง