รายละเอียดโครงการ

  • โครงการเพชรเกษม 108
  • 4 ชั้น
  • 60 ห้อง
  • ดาดฟ้าพร้อมหลังคาคลุม 200 ต.ร.ว
  • ลิฟท์