รายละเอียดโครงการ

  • โครงการดินแดง
  • 150 ต.ร.ว
  • 24 ห้อง ๆ ละ 30ต.ร.ม.
  • 5 ชั้นพร้อมลิฟท์