รายละเอียดโครงการ

  • โครงการ ลาดพร้าว107
  • 5ชั้น
  • 55ห้อง
  • 120ต.ร.ว