รายละเอียดโครงการ

  • โครงการ ทวี 35
  • โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น
  • 24 ห้อง