รายละเอียดโครงการ

  • โครงการกันตนา
  • โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
  • พร้อมลิฟท์ในตัว