รายละเอียดโครงการ

  • หน่วยงาน ประชาราษฏร์ 36
  • โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น