รายละเอียดโครงการ

  • หน่วยงาน ประชาชื่น 7
  • โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น