รายละเอียดโครงการ

  • หน่วยงาน ตลิ่งชัน
  • โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น