รายละเอียดโครงการ

  • หน่วยงาน พิบูลย์สงคราม 11
  • โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
  • พร้อมลิฟท์ในตัว